گروت الیافی آراد از دسـته Dry Mix ها با خـواص سـیمانی مؤثر می‌باشد.
فرمولاسیون آن به گونه‌ای است که به تولید گروتِ با کیفیت، مقاومت خمشی و فشاری بسیار بالا می‌انجامد.
مقاومت خمشی‌ و فشاری‌ آن تا جایی‌ افـزایش یافته است که بر مشـکلاتی همچـون نشست، افـت خاصیت پلاستیک
و انواع‌ مکانیزم‌های‌ سست و بی‌دوام‌ سیمان‌ غلبه‌ کرده‌ است و جهت استفاده در شرایط با تنش فراوان توصیه می‌گردد.

 
مزایای آراد گروت الیافی (AG-F):

1) میزان انبساط آن در محدوده استاندارد و بصورت تقریبی حدود 2/5 درصد و برگشت ناپذیر میباشد.

2) دارای مقاومت خمشی و فشاری بالا

3) مناسب جهت استفاده در محل‌هایی با تنش فراوان

4) قابلیت خود تراز شوندگی به دلیل دانه‌بندی مناسب

5) تولید گاز منبسـط کننده موثر در جهت بی اثر نمودن افت و چروک در سطوح گروت

6) روانی و سیالی عالی برای کاربرد آسان در مکان‌های تنگ و محل‌هایی که دسترسی به آنها مشکل است.

7) قابل حصول با نسبتِ اندکِ آب به سیمان که موجب افزایش مقاومت و قدرت ماندگاری بالا می‌گردد.
    (بهترین میزان درصد آب مصرفی به وزن محصـول بیـن 12 تا 17 درصد می‌باشد.)

8) محصولی با خواص سیمان و بیشـترین ظرفیـت در تحمل بار و قابلیت عالی ضد خورندگی و ضد فسادِ
    تدریجی در اتصالات و انکربولت‌ها

9) بدون آهن و کلراید و مواد زیان آور

10) حـاوی مقـادیر مناسـبی از حبـاب‌های میکـرونی که علاوه بر بهبـود در خواص مکانیکی و فیزیکی باعث
      ارتقـاءِ نفوذ ناپذیری و نشت ناپذیری و همچنین آب‌بندی سطوح می‌گردد.

 20170516 093659 3  20170516 093419 320170516 093441 3

 مشخصات محصول:

مشخصات ظاهری: پودر دانه‌دار خاکستری همراه با الیاف یونیزه

وزن حجمی: 2300 کیلوگرم بر متر مکعب (تقریبی)

نوع بسته بندی: در کیسه‌های 25 کیلوگرمی

شرایط نگهداری: به صورت بسته بندی و در محیط بدون رطوبت

میزان کلراید: بدون کلراید

 
طریقه اختلاط:

جهت بهینه سازی محصول و دستیابی به کارایی بهتر از بتُنـیر (Mixer) استفاده شود.

ابتدا پودر گروت را در بتُـنیر (میکسر) ریخته و سپس آب را به آرامی به پودر اضافه نمایید.

آب مورد استفاده برای گروت الیافی باید آب آشامیدنی و با درصد وزنی 12 تا 17 درصد باشد.

اضافه نمودن آب، بیـش از نسـبتِ مشخص شده، موجب کاهش خواص گروت خواهد شد.

پودر و آب مورد نیاز را کـاملاً مخـلوط نمایید تا جاییـکه گروت بدست آمده یک‌دسـت، صاف و روان گردد.

ترکیـب محصـول گـروت با سـایر محصولات یا مصالح توصیه نمی‌شود.

 
توصیه های اجرائی:

مکان‌های مورد نظر برای گروت ریزی، ابتدا می بایست تمیز و مرطوب گردد.

تمام مراحلِ پخش کردن، پمپ کردن، تزریق و تسطیح، جمعاً بیش از 45 دقیقه پس از ترکیب به طول نیانجامد.
(زمان بیشـتر تاثیر منـفی بر خواص انبسـاطی محصول خواهد داشت.)

استفاده از اجـرا کننـده ماهر و یا ناظـر با تجربه پیشنهاد می‌گردد.

 
مراقبت (کیورینگ):

مراقبت صحیـح (خصوصاً در سـطوح روباز و مکان‌های خشک و آفتابی) بسیار ضروری می‌باشد.

عدم مراقبت مناسب، باعثِ ایجاد ترک، کاهشِ قدرت و دوام در گروت خواهد شد.

در تمامی موارد، باید مراقبت، حداقل تا 3 روز ادامه داشته باشد.

لازم اسـت درجه حـرارت گـروت در تمامی مراحل اجرا، نگهداری و مراقبت بیش از 8 درجه سانتیگراد باشد.

با توجه به حسـاسیتِ انواعِ گـروت به کیـورینگ مناسب، حتماً در این زمینه دقت لازم به عمل آید.

 
موارد مصرف:

گروت‌های آراد، جانشین مناسبی برای تمامی ترکیبات با خواص سیمانی جهت مکان‌هایی که نیاز به انبساط و
مقاومت بالا در شرایط محدود دارند می‌باشد.

استفاده‌های معمول آن در زیر صفحات فلزی، تخت‌های تزریق دوغاب سیمان، جهت انکربولت‌ها و داکت‌ها
و همچنین جـهت فونداسـیون تجهیزات و ماشیـن‌آلات سنگین یا دوار میباشد.

 
نمودارهای مقاومت و انبساط:

                             AG F Compress 96 06 10       AG F Expand 96 06 10