گروت ریزی زیر بیس پلیت

روش عمومی مصرف و اجرای گروت 1- از قرار گرفتن بیس پلیت در محل تعیین شده مطمئن شوید و ابعاد و اندازه ها را مجدداً بررسی نمایید. 2- صاف بودن و تراز بودن سطح بیس پلیت برای جلوگیری از ایجاد فضای خالی اضافی کنترل شود. 3- پیش از اجرای گروت، بتن زیر بیس پلیت می بایست حداقل به سن ۷ روزه رسیده باشد. 4- حداقل فاصله ۱۰mm بین سطح زیر بیس پلیت و بتن مورد نیاز است. ولی بهتر است این فاصله کمتر از 25 میلیمتر...

ادامه مطلب...

کاربرد و مزایای گروت

گروت یک ملات آماده مصرف می باشد که برای کاربرد خاص از جمله پر کنندگی و نصب تجهیزات کاربرد دارد. گروت از سیمان ، ماسه ،آب و يک سري افزودنی تشکيل شده است. معمولا از گروت ها براي جاهايي که احتياج به مقاومت بالا و ترميم کردن ترک ها با عمق زياد ، استفاده می شود. همچنين براي زير سازي تجهيزات سنگين از گروت استفاده مي شود. کاربرد گروت مشابه ملات می باشد. گروت براي زیر صفحه ستون ها، ریل ها، آنکربلت ها،...

ادامه مطلب...

الزامات ضخامت در گروت ریزی بیس پلیت

در محاسبه ضخامت گروت ریزی بین صفحات پایه (بیس پلیت) بر اساس الزامات آیین نامه انجمن بتن امریکا به شماره ACI 351.1R-99 موارد زیر قابل توجه می باشند: این الزامات برای گروت های پایه سیمانی، پایمری و ترکیبی یا گروتهای اپوکسی، میزان "حداقل ضخامت" را تعیین مینماید و حداکثر ضخامت را به توصیه های فنی تولید کننده گروت واگذار می نماید. در این آیین نامه میزان حداقل ضخامت گروت ریزی براساس روانی و غلظت ملات...