شرکت آراد بهبود اجگرد به عنوان یکی از حامیان نمایشگاه و کنگره بین المللی صنعت ساختمان در این رویداد ملی و بین المللی حضوری فعال داشت.

کنگره بین المللی ساختمان، کارگاه‌ها و نمایشگاه جانبی آن در 13 و 14 بهمن ماه 95 در محل هتل عباسی اصفهان و با حضور اساتید مجرب صنعت بتن و ساختمان کشوربرگزار گردید.