ملات خشک از ترکیب سه ماده اصلی یعنی سیمان، سنگدانه ها و مواد افزودنی شیمیایی تهیه می شود. نسبت ترکیب و نوع مواد یاد شده براساس تولید محصولات مختلف ملات خشک متفاوت است.

محصولات ملات خشک در محل کارخانه پیمانه و مخلوط شده اند و به صورت خشک به صورت پاکت و یا فله به محل کارگاه ساختمانی حمل می شوند و در آنجا به نسبت مشخصی با آب مخلوط گشته و قابل استفاده می شوند، ملات های خشک انواع گوناگونی دارند و کاملا برتر از انواع سنتی هستند.

ملات خشک آماده که از آن تحت نامهاي ملات پيش مخلوط شده يا ملات نيمه آماده نيز ياد شده است، در واقع شامل انواع اندودهاي داخلي يا بيروني ساختمان ، انواع ملات هاي بنايي، کف سازي و کرم بندي مي باشد، که در کارخانه از توزين و اختلاط مواد و مصالح تشکيل دهنده بصورت خشک ، تهيه مي شوند. استفاده از اين ملات هاي خشک ، به دليل سادگي و سهولت کاربرد موجب افزايش سرعت اجرا مي شود. هم چنين اين ملات ها به دليل توليد و توزين کنترل شده از سطح کيفي مطلوبي نيز برخوردار مي باشند. به طور کلي مصالح تشکيل دهنده ملات هاي خشک آماده ، بسته به کاربرد ، شرايط اقليمي و رويارويي ، مي تواند از اجزاء زير تشکيل شود:

1. انواع سيمان پرتلند ( و سيمان پرتلند سفيد)

2. انواع سيمان هاي آميخته ( سيمان پرتلند پوزولاني، سيمان پرتلند پوزولاني ويژه ، سيمان پرتلند سرباره اي ، سيمان پرتلند ضد سولفات ، سيمان بنايي ، سيمان پرتلند آهکي و...)

3. انواع مواد افزودني معدني ( پوزولان هاي طبيعي و مصنوعي )

4. آهک هيدراته

5. انواع سنگدانه هاي طبيعي و مصنوعي ( شامل سبکدانه ها)

6. انواع مواد افزودني شيميايي ( شامل مواد پليمري )

7. انواع فيلرها

8. رنگدانه ها

9. الياف

برتری های ملات خشک آماده:
ملات خشک داراي برتري هاي بسيار زيادي نسبت به انواع سنتی است و به همين دليل در بسياري کشورهاي جهان روش تولید سنتي ملات جاي خود را به استفاده از ملات هاي خشک آماده داده است.

برتری های ملات خشک:

برخي از مهمترين برتري هاي ملات خشک به صورت فهرست وار به شرح زير است:

• کنترل کيفيت نهايي ملات خشک توليد شده در کارخانه براي داشتن انطباق با انواع استاندارد هاي ملي و جهاني
• مصرف در اندازه دلخواه و مورد نياز
• کيفيت بالاتر اجرا و افزايش طول عمر بنا
• کاهش خطاي انساني
• کاهش هزينه اجرا
• صرفه جويي در زمان اجرا و بالا رفتن سرعت ساخت ساختمان
• پايين ترين ميزان هدر رفت
• سرعت گيرايي بالا
• استفاده آسان
• تحمل فشار و کشش بالا
• صرفه جويي در مصرف سيمان از منظر ملي
• استفاده از کمترين فضا در کارگاه ساختماني
• حمل و نقل آسان (پاکت – فله)
• حفظ محيط زيست